product logo

Onyx Navision EE

Onyx Navision EE Enterprise е систем дизајниран за брзорастечки компании кои бараат стабилност, напредна ...product logo

ONEE APP POS

Апликацијата за ПОС работење претставува апликативно решение со ПОС функционалности за брза продажба во продавница. ...product logo

ONEE APP Mobile Navision

Овaa апликација е наменета за работа на дистрибутери и има сè што ви треба за ефикасно да ја следите ...product logo

ONEE APP Mobile Store

Оваа Апликација е наменет за олеснување на работата на продавачите во Вашата продавница и има сè што ...product logo

ONEE APP Mobile Tools

Апликацијата ONEE Mobile Tools е наменет пред се за работа на доставувачите на роба како би го елиминирале моментот ...product logo

ONEE Modul Web

Модулот WEB содржи повеќе алатки кои овозможуваат интеграција и синхронизација на Вачиот постоечки Onyx ...product logo

ONEE Modul Proizvodstvo

Модулот за производство е модул за управување со производството кој ќе Ви помогне сеопфатно и ефикасно ...product logo

ONEE Modul Obrabotka

Модулот за обработка Ви овозможува следење на залихата на суровини и на материјали апликацијата автоматски ...product logo

ONEE Modul Servis

При креирање на овој модул, ние се водевме од потребите на увозниците, дилерите и сервисерите, чиј ...product logo

ONEE Modul Finansii

Системизирајте ги финансиските пресметки и осигурајте се дека пресметките, распределбите и одлуките се секогаш ...product logo

ONEE Modul Osnovni Sredstva

Модулот за основни средства ги опфаќа сите неопходни функции за евиденција на основни средства, со можност ...product logo

ONEE Modul HR i Plati

Onyx Navision HR е апликација за управување со човечки ресурси, кој е брз и пријатен за користење како ...product logo

ONEE Modul Hotel

Модулот за хотелско работење е интегрирано софтверско решение за управување и контрола на хотели, ланци ...product logo

ONEE APP Restoran

Апликацијата за ресторанско работење претставува интегриран апликативен пакет наменет за работа во големи и ...product logo

ONEE APP Mobile Restoran

Апликацијата за ресторанско мобилно работење наменета е за работа пред се на таблети или соодветни ПДА уреди ...product logo

ONEE Modul Ordinacija OFT

Onyx Navision Ordinacija OFT е модул за Офтамолошки ординации кој ви нуди компјутерско управување за ...product logo

ONEE APP Mobile VET

ONEE Mobile VET е апликација наменета за закажување на ветеринарни прегледи како и преглед на некои ...