product logo

Onyx Navision EE

Onyx Navision EE Enterprise е систем дизајниран за брзорастечки компании кои бараат стабилност, напредна ...


product logo

ONEE Modul Finansii

Системизирајте ги финансиските пресметки и осигурајте се дека пресметките, распределбите и одлуките се секогаш ...


product logo

ONEE Modul HR i Plati

Onyx Navision HR е апликација за управување со човечки ресурси, кој е брз и пријатен за користење како ...


product logo

ONEE Modul Osnovni Sredstva

Модулот за основни средства ги опфаќа сите неопходни функции за евиденција на основни средства, со можност ...


product logo

ONEE Modul Proizvodstvo

Модулот за производство е модул за управување со производството кој ќе Ви помогне сеопфатно и ефикасно ...


product logo

ONEE Modul Servis

При креирање на овој модул, ние се водевме од потребите на увозниците, дилерите и сервисерите, чиј ...


product logo

ONEE Modul Hotel

Модулот за хотелско работење е интегрирано софтверско решение за управување и контрола на хотели, ланци ...


product logo

ONEE Modul Restorant

Модулот за ресторанско работење претставува интегриран апликативен пакет наменет за работа во големи и ...


product logo

ONEE Modul Mlekara

Модул за млекари овозможува целосна следливоста на откупот на млекото од различни кооперанти. Следете ...


product logo

ONEE Modul Web

Модулот WEB содржи повеќе алатки кои овозможуваат интеграција и синхронизација на Вачиот постоечки Onyx ...


product logo

ONEE Modul POS

Модулот за ПОС претставува апликативно решение со ПОС функционалности за брза продажба во продавница. ...


product logo

ONEE Modul za Ordinacija

Onyx Navision Ordinacija е модул кој ви нуди компјутерско управување за сите процеси на вашата деловна ...


product logo

ONEE Modul Restorant MOB

Модулот за ресторанско мобилно работење наменет е за работа пред се на таблети или соодветни ПДА уреди ...


product logo

Onyx Navision Mobile Android

Овој Модул е наменет за работа на дистрибутери и има сè што ви треба за ефикасно да ја следите вашата ...


product logo

Onyx Navision Modul Obrabotka

Модулот за обработка Ви овозможува следење на залихата на суровини и на материјали апликацијата автоматски ...