За нашата дејност
Со што се занимаваме, кон што се стремиме ?


Оникс Софтвер ДООЕЛ е компанија чија примарна дејност е развој на апликативен софтвер,разни Веб решенија, B2B и B2C е-комерц решенија, компјутерски мрежни инфраструктури, сервис и подршка за истите. Нашите основни брендови се изградени на .NET технолошка платформа, Microsoft SQL server и Windows оперативни системи.

Денес Оникс Софтвер зазема позиција во идентификување и обликувањето на новите ИТ трендови со применување на истражувања за потребите на корпорациите.
Вложувајќи напор да обезбеди позиција на технолошки лидер во регионот и пошироко, Оникс Софтвер инвестира во нови иновативни решенија преку кои доаѓа до возбудливи нови технологии.  

 

Нашата мисија е едноставна:

Нашата мисија е да ги обезбедиме нашите клиенти со софтверски производи кои ќе им создадат значајна предност пред конкуренцијата.

Ние веруваме дека апликативниот софтвер треба да направи повеќе отколку едноставни сметководствени функции. Ние веруваме дека нашето софтверско решение треба да Ви обезбеди значителна предност пред конкуренцијата со добивање на навремени и точни извештаии за текот на работењето на Вашата компанија. Менаџирањето на бизнисот бара јасност во организацијата, ефикасност и оптимизирани  операции, како и флексибилност за да може брзо да се адаптираат при промена на околностите.

 Ова може да се постигне само ако софтверското решение може да се прилагоди на специфичните потреби на Вашиот бизнис.


Мисија

Нашата мисија е едноставна: Да им обезбедиме на нашите клиенти софтверски Решенија кои ќе им овозможат значајна предност пред конкуренцијата. Превземaме проекти за кои по извршувањето на нашата длабинска анализа сме 100% сигурни дека го разбираме целосниот обем и испорачливост на проектот, а наведените цели можеме да ги исполниме во определеното време и трошок.

Визија

 Нашата визија е компаниите од сите големини да гледаат чисто, мислат и делуваат јасно така што да можат да го затворат јазот помеѓу стратегијата и извршувањето и да остварат најдобри бизниси. Водењето на добар бизнис бара јасност во нивните организации во смисла на стекнување увид за подобри перформанси , ефикасност и оптимизирани операции како и флексибилност за да може да се адаптирате брзо при промена на околностите.

Иновативност

Ние веруваме дека бизнис апликативен софтвер треба да направи повеќе отколку едноставни сметководствени функции. Ова може да се постигне само ако софтверското решение може да се прилагоди на специфичните потреби на бизнисот. Имеме целосно и длабинско разбирање на модерната информатичка технологија и алатки за равивање на софтверски решенија.